SACRIFICE:3 (expo_sacrifice)


חדשות:
סיפור אהבה שתחילתו בטרגדיה והמשכו באסון.
יאסון, קצין בצהל, נעדר זה מספר שעות עם אהובתו
הפלסטינאית, מדיאה.
השניים הכירו בעת שהייתו של יאסון,
בשרות הצבאי, סמוך לביתה של מדיאה בכפר.
מדיאה, פעילת שלום שקראה להידברות ולשימת קץ לאבידות הרבות שספג הכפר באיתיפאדה האחרונה, נחשבה לעוף מוזר במציאות האזורית.משפחתה, מהמשפחות המכובדות בסביבה, סולקה למחנה פליטים, בעוד שמדיאה נשארה ואף הסגירה את אחיה המבוקש.
הערכת גורמי הביטחון היא שבני הזוג החוששים
מנקמת משפחת מדיאה, עזבו את הארץ, זאת עקב מותו הפתאומי של אפסירטוס, אחיה של מדיאה, בכלא הישראלי.

English text missing

חסר טקסט ערבי


***


Sound: news_sacrifice.mp3
Error - Multilingual Texts Mismatch

Hebrew text has 0 breaks
English text is Null
Arabic text is Null