ME DEA EX_ - List of Acts

INTRO
Audience interacting with objects projected on the screens, visual quotes from several productions of Medea. Zara invites them to take their seats, explains how to vote during the performance and tells the story of the Myth.
פתיח
התכנסות – אמפי. אוסף דימויים מהפקות מדיאה בכל הזמנים. אינטראקציה של הקהל עם אובייקטים בסביבה המוקרנת... זרה מזמינה את הקהל לשבת, מספרת על המיתוס המקורי ומסבירה איך משתתפים בהצבעות.
SHAHIDS
שאהידים
נופלים לסצנה וברקע קולות של הילדים צורחים (לו ריד) סביבה: .רקע NYC. חשוך. כל האובייקטים באפור כהה והקירות במפות ישראל/פלסטין, המתחלפות לאוסף קריקטורות שחורות של לטוף. מבזק חדשות – פיגוע רצחני... המקהלה שרה: אולי היינו יכולים לעשות משהו, המסכים בוכים, מונולוג מדיאה – מילר – קני סוף ענפים מתים
LOVE
אהבה
נופלים לסצנת אהבה קצרה, המייצגת את רגעי האהבה המעטים הנזכרים אצל אוריפידס, סנקה והיינר מילר. אקספוזיציה בשיחה של עננים. כל האובייקטים בתצוגת שלד לבנה.
SACRIFICE
הקרבה
נופלים לסצנת הקרבה, בה מדובר על אחיה של מדיאה שהוקרב, כמו גם המולדת שלה. רקעים של סמלי דת - מסגדים, כנסיות, התי כנסת...
EVICTION
גירוש
כל האובייקטים בצבע צבאי. קריאון מיוצג על ידי דמות בלתי נראית עם כתר ודרגות, מגרש את מדיאה והיא מתחננת על נפשה, בעודה זוממת.
EXILE
גלות
סצנת הגלות תמיד מופיעה אחרי הגירוש, למרות שמדיאה תמיד נמצאת בגלות. רקע של ים סוער, ובינתיים, הקהל באולם בוחר את המדים שילבש הקהל הוירטואלי, הרי הם כבר בחרו כמה פעמים מה יקרה בסנריו באולם.
BETRAYAL
בגידה
רקע NYC. כל האובייקטים בסגול עם שקיפות ו-WIREFRAME סגול כהה במסכים אנימציה של אבטריםמרכלים ביניהם, המינקת מבכה את מר גורלה של מדיאה. מונולוג מדיאה – מילר – בין סריגי הרשת
COLLISION
התנגשות
נוחתים מהאמפי עם סאונד – dayinlife המסכים בוכים דמעות של דם. הרצפה מתכסה באדום. סצנה של האשמות ורגשי נקם. הדמעות הופכות לשחורות בסוף הסצנה כאשר מדובר על ג'יהאד ויום זכרון.
CHAOS
כאוס
סצנת ההתנגשות בין מדיאה ליאסון, מחשבות קנאה ורגשי נקם, הרגע בו הוחלט על הרצח. מזג אויר סוער, דמעות עצב, נקמה, וימי זכרון.
CHOICES
הצבעות
MISC
For mapping textures and sounds
שונות
למיפוי טקסטורות וסאונד

Total Duration of Play: 55 minutes and 39 seconds + 5 minutes for overall vote results sounds

Generated on: 13/10/2003 17:23:58
See also www.medeaex.org
Send feedback to neo@neora.com